”Suunnattomat tunteet ovat suunnattomia.”

Tämä toteamus kiteyttää yhden ongelmanratkaisun ydinkohdista: ongelma näyttää ylivoimaisen suurelta, mikäli sitä ei pystytä täsmentämään eikä siihen löydy selkeää tulokulmaa. Arvostava coaching® -viitekehyksestä lähtevä työote korostaa kolmea seikkaa:

  1. asiaa lähestytään positiivisesta tulokulmasta,
  2. pienet konkreettiset muutokset voivat saada aikaan suuren muutoksen, ja
  3. keskitytään tulevaisuuteen, ei menneisyyteen.

Näistä lähtökohdista voit lukea lisää täältä.

SILTA –yksilö- tai teamcoaching yksittäisten haasteiden käsittelyyn

Silta

SILTA on tarkoitettu rajatun yksittäisen haasteen tai tilanteen käsittelyyn, jossa tarvitaan ulkopuolista tukea tai näkemystä. SILTA on prosessi, joka soveltuu sekä yksilöasiakkaille että pienryhmille.

Tyypillisiä tilanteita, joiden käsittelyyn SILTA soveltuu, ovat esimerkiksi

  • kuormittava asiakastilanne,
  • haasteellinen henkilöstökysymys,
  • epävarmuuden leimaama valintatilanne, tai
  • laadullisesti uudenlaisen ratkaisun hakemisen fasilitointi.

SILTA toteutetaan nopeatempoisena 1-3 tapaamisen sarjana, jossa on korostetusti ratkaisukeskeinen viitekehys, ja jossa tapaamisten kesto on 1 - 1½ tuntia. Tapaamiset voidaan järjestää sopimuksen mukaan joko asiakkaan tai Navigen Oy:n tiloissa.

Kerro muutamalla rivillä, millaiseen tilanteeseen kaipaisit tukea, niin otan ensi tilassa yhteyttä, jotta voimme neuvotella asiasta tarkemmin ja arvioida, olisiko SILTA sopiva tulokulma Sinun tilanteeseesi.

Ota yhteyttä

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com