Markkinointi ja asiakkaat

on monessa kohtaa strategiakirjoja lähestyvä ryhmä, jossa kuitenkin korostuu tuota ryhmää enemmän psykologinen ulottuvuus.

Olen viime aikoina ollut erityisen kiinnostunut siitä, millä tavalla yritykset määrittelevät asemaansa uudelleen – ja vielä tätäkin tärkeämpänä, millä tavalla asiakkaat määrittelevät yritystä uudelleen osana omaa maailmaansa. Erich Joachimsthalerin HIDDEN IN PLAIN SIGHT lähestyy asiaa kasvun näkökulmasta: millä tavalla liiketoiminnan rajoja uudelleen määrittelemällä, uusia liiketoimintamalleja kehittämällä ja ennennäkemättömiä tuotteita tai ratkaisuja luomalla rakennetaan vahvaakin vahvempaa kasvua entistä haastavammassa markkinassa…

Kategoriat

 • Coaching

  sisältää niin käsikirjatyyppisiä kuin muitakin aiheeseen liittyviä kirjoja. Pääpaino on johdon coachingissa.

 • Johtamisen psykologia

  pyrkii lähestymään aihetta erityisesti yksilöllisen kasvun ja psykodynamiikan näkökulmista.

 • Faabelit

  Businessfaabelit on uusi genre, joka on tullut viime vuosina tavattoman suosituksi helppolukuisuutensa vuoksi. Ne ovat pieniä kirjoja, jotka kuljettavat lukijaansa läpi jotakin liikkeenjohdon ongelmaa tarinan muodossa.

 • Strategia

  on tässä varsin laajasti ymmärretty ryhmä, joka sisältää myös managementia ja vaikkapa kannattavuutta käsitteleviä teoksia.

 • Markkinointi ja asiakkaat

  on monessa kohtaa strategiakirjoja lähestyvä ryhmä, jossa kuitenkin korostuu tuota ryhmää enemmän psykologinen ulottuvuus.

 • Ura, työ ja yrittäjyys

  sisältää nimensä mukaisesti monenlaisia näkökulmia, myös johtajuuteen uran näkökulmasta.

 • Yrityskulttuuri

  on sekin väljästi määritelty ryhmä, johon sisältyy myös yritysimagoon (myös esitystekniikkaan) ja brändiin liittyviä näkökulmia.