Johtoryhmän tai hallituksen tehtävänä on tuottaa lisäarvoa yritykselle tai organisaatiolle. OpenView (2013) tutki johtoryhmien toimintaa, ja totesi, että 97% vastaajista (N > 80) piti johtoryhmän keskeisinä tehtävinä
seuraavia:

 • parhaiden lahjakkuuksien rekrytointi
 • hyvän hallintotavan toteuttaminen
 • toimialan kontakteissa tukeminen
 • strategisten tavoitteiden asettaminen ja arviointi
 • jäsenten mukanaan tuona operationaalinen erityisosaaminen
 • tehokas ongelmanratkaisu

Vastaavasti kuusi merkittävintä huonon johtoryhmädynamiikan piirrettä olivat seuraavat:

 • toimialaosaamisen ja kokemuksen puute ("väärät jäsenet johtoryhmässä")
 • sitoutumisen puute
 • omaa erinomaisuuttaan korostavat ja muita häiritsevät jäsenet
 • välinpitämättömyys ja vastuun ottamisen puute
 • piittaamattomuus organisaation suunnasta
 • valmistautumattomuus kokouksiin

Johtoryhmän jäsenten toimialaspesifin osaamisen edistämiseen tai oikean johtoryhmärakenteen luomiseen teamcoaching ei ole ratkaisu, mutta se tarjoaa mahdollisuuden parantaa merkittävästi johtoryhmän työskentelyä kahdella ulottuvuudella:

 1. luomalla johtoryhmään yhtenäisyyttä, ja
 2. ohjaamalla tehokkaaseen kokoustyöskentelyyn.